Toz Boya Nedir ?

“Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir. Toz boya, boya kabininde özel boya tabancaları vasıtasıyla atılır. Tabancadan geçerken elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya geri kazanım sistemi sayesinde toplanır ve tekrar kullanıma sokulur. Boya geri kazanım sistemi elektrostatik toz boyama teknolojisinin en büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya ile kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer. 200˚C olan fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik, çevre dostu, geniş renk yelpazeli ve parlak bir yüzey kaplaması elde edilir. Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri kazanım sistemi, ekonomikliği ve çevre duyarlılığı elektrostatik toz boyamayı geleneksel boyama işlemlerine göre daha çekici bir alternatif yapmaktadır.”

Avantajları Nelerdir ?


Enerji Tasarrufu

Toz boyanın en önemli avantajlarından birisi boyama kabinine yapılacak hava beslemesinin azlığıdır. Çünkü toz boyalar ortam sıcaklığında buharlaşan bileşikler içermediğinden kabine beslenen hava, fabrika içinde tekrar kullanılabilir. Bu, özellikle zor hava şartlarının hüküm sürdüğü yerlerdeki fabrikalar için önemli bir avantajdır. Diğer önemli avantaj ise, toz boya için gereken fırın havalandırmasının sıvı boyalardakine göre çok daha az olmasıdır. Toz boyalarda buharlaşma çok azdır.


İşgücü Tasarrufu

Toz boyalar kullanıcının eline geçtiğinde kullanıma hazır haldedir. Uygulama prosesten önce birçok yaş boyada olduğu gibi herhangi bir solvent veya katalizör ile karıştırılmasına ihtiyaç yoktur. Bu kolaylık, gerekli tesis alanını azalttığı gibi, sıvı boyalarda yeterli film özelliklerini sağlamak için kontrolü çok önemli bir değişkeni de ortadan kaldırır. Proses başlatıldıktan sonra yaş boyalarda PH, viskozite gibi, elektrostatik sistemlerde katı madde, özgül direnç, bağlayıcı/pigment oranı gibi kritik parametrelerin kontrol altında tutulmasına gerek yoktur. Sonuç olarak toz boya sistemlerinde çalışacak operatörlerin yetenek ve alması gereken eğitimleri yaş boya sistemlerine göre çok daha azdır. Toz boya sistemlerinin basitliğinden dolayı otomasyona geçmek mümkündür. Böyle sistemlerde çok az veya hiç manuel takviye gerekmeyebilir.

Yüksek Üretim Verimliliği

Toz boyanın ilk seferde kullanımına göre verimlilik, hava kabartmalı yatak operasyonlarında %100, elektrostatik sprey operasyonlarında ise %50-80 arasında kabul edilebilir. Kullanılamayan%20-50’lik miktar ise uygulama operasyonu sırasında uygun şekilde toplanıp bir sonraki operasyonda tekrardan kullanılabilir. Böylece toz boya kullanım verimliliği %95-98’lere kadar çıkarılmış olur. Yaş boya sistemlerinde ise verimlilik %20-90 arasındadır. Toz boyalarda damlama, akma veya sarkma gibi problemlerin oluşması pratikte imkansız olduğundan hata miktarlarında önemli ölçüde azalma olmuştur. Eğer kürlenme aşamasından önce kötü boyanmış bölgeler tespit edilirse parça hava tabancası ile boyadan arındırılıp tekrardan boyanabilir. Solvent içermediğinden ve flash off süresi gerektirmediğinden, toz boyalar direk olarak fırına alınabilir. Bu durum uygulama süresinden ve tesis alanından önemli tasarruflar sağlar. Buna ek olarak, flash-off aşaması sırasında oluşabilecek boyanmış parçanın üzerine istenmeyen tanecik veya tozların yapışması riski çok azdır ve böylece hatalı ürün sayısı çok aza indirilmiş olur. Yaş boyalar ile karşılaştırıldıklarında tek kat boya ile eşit veya daha iyi film özellikleri elde etmek mümkündür. Toz boyalar, fırınlama işlemi sırasında tam olarak kürlendiklerinden parçaların fırından çıkarılması, bir araya getirilmesi, montajı, ambalajlanması aşamalarında oluşabilecek boya hasarları yaş boyaya göre çok daha azdır. Bu sadece parçaların işlem süresini kısaltmaz hata sayısını da azaltır. Termoset toz boyalarla, sıvı boya eşdeğerlerine göre çok daha yüksek değerlerde fiziksel ve kimyasal dayanım elde edilir. Bu sayede boyadan çıkan parçanın nakliye sırasında zarar görmesini engellemek için gerekli paketleme masrafları çok aşağılara çekilebilir. Son olarak toz boyaların stoklanması ve toz boya üretim tesisi için gereken alan yaş boyadakinden çoğu zaman çok daha azdır


Çevre Faktörü

Toz boyalar hiç solvent içermediği halde yaş boyaların ortalama olarak %60-70’i solventtir. Uygulama ve fırınlama sırasında buharlaşan bu solventler geri kazanılmadığı gibi direkt olarak atmosfere bırakılmaları da bazı standartlar tarafından kısıtlanmıştır. Bundan dolayı yaş boya sistemlerinde bacaya bir yakıcı yerleştirilerek solventler atmosfere bırakılmadan önce yakılır. Bu yakıcı ek bir maliyet getirdiği gibi yanma atıkları da çevre kirliliğini olumsuz etkiler. Diğer önemli çevre faktörü ise sıvı boya uygulamalarından sonra ortaya çıkan çamur, dolmuş filtreler, temizlik solventi gibi çevreye zararlı atıklardır. Bu atıkları imha etmek hem masraflı hem de çevreye zararlıdır. Sıvı boya sistemlerinin uygulanmasında kullanılan kabinler genellikle basınçlı suyla yıkanan sistemlerdir. Akan boya su ile temizlenerek, atık su bazen direk olarak kanalizasyona, bazen de çökeltme tanklarına verilir. Toz boya sistemlerinde katı atık problemleri hemen hemen elimine edilmiştir. Birçok atık toz boya doğada belirli bölgelere rahatlıkla atılabilir. Toz yaratması problem olursa su ile ıslatılabilir veya fırında biraz kürlendirilebilir.Diğer Avantajlar


  • Yatırım maliyeti daha ucuzdur.
  • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında daha avantajlıdır.
  • Metalik olmayan yüzeyler de boyanabilir.
  • Geniş bir boya yelpazesi vardır.
  • Kontrollü film kalınlığı elde edilebilir.
  • Toz kullanımı daha temizdir

Tabanca Türleri